Wetten & regels


EU Select heeft een G rekening waarop opdrachtgevers een deel van het factuurbedrag kunnen betalen. Zo zijn zij verzekerd dat de loonheffingen en BTW aan de belastingdienst volledig en tijdig worden voldaan. Uiteraard kan EU Select alle benodigde documenten overleggen om haar betrouwbaarheid aan te tonen.


 Download hier de nieuwe privacy wetgeving.